: "HUY NGUYEN"

BEKA-MAK THỔ NHĨ KỲ
MÁY CƯA VÒNG CÁC LOẠI

NEW CATALOG 2021
HUY NGUYEN Pte. 

THƯỚC ĐO ĐỘ CĂNG LƯỠI CƯA - TENSION GAUGE

TENSION-01
TENSION-02
TENSION-06
TENSION-07
TENSION-08

 

 

LƯỠI CƯA VÒNG HỢP KIM CHUYÊN DỦNG GIA CÔNG GỖ CÁC LOẠI 
TỪ BẢN 6mm ĐẾN BẢN 80mm.
HỢP KIM - STELLITE VÀ M51.