Total Information found 62 in 7 page

TIÊU CHUẨN QA-QC CỦA LƯỠI CƯA VÒNG 

 

 

COMPANY TRIP - TAIWAN 2019

COMPANY TRIP - TAIWAN 2019

LƯỠI CƯA VÒNG WESPA VÀ MÁY CƯA VÒNG KIM LOẠI BEKA-MAK 
TẠI TRIỂN LÃM METALEX 2019 - BANGKOK - THAILAND.

Huy Nguyen Pte. tham gia vui Trung thu cùng đồng bào dân tộc tại Giáo xứ Păng Tiêng - Xã lát - Lạc Dương Tỉnh Lâm Đồng.

Những chặng đường kỷ niệm năm 2018 - 2019.
Chúng ta đã đi và đã tới.
Huy Nguyen team !

Như thường lệ, năm nay 2019, anh em Huy Nguyên lạ ghe 1tha8m nhà máy Wespa MetallsagenFabrik tại Đức để 1 lần nữa chứng kiến sự lớn mạnh của nhà máy, bên cạnh dó, anh em kỹ thuật được huấn luyện chuyên môn, nâng cao hiểu biết cập nhật những thông tin mới nhất về Sản xuất và Sản phẩm Lưỡi cưa mới.
Thật tự hào khi Huy Nguyên luôn là bạn đồng hành tin tưởng của nhà Máy Wespa - Đức tại Việt Nam - Lào - Campuchia.