QUY TRÌNH KIỂM TRA KỸ THUẬT LƯỠI CƯA HỢP KIM - MÁY CƯA VÒNG

23/08/2019, 02:57 PM

1 -  Xem  xét  máy  cưa.  

2 -  Xem  xét  phôi  kim  loại  

3 -  Dán  các  bản  decal  tư  vấn  (A4  và  A5)  

4 -  Các  yếu  tố  cần  tư  vấn  về  :  

+    Bước    răng    (TPI)    

+    Tốc    độ    lưỡi    cưa    (Speed)    

+    Tốc    độ    xuống    cưa    (Feed)    

+    Bộ    điều    chỉnh    lực    ép    lưỡi    cưa.  

 +    Khoảng    cách    hợp    lý    của    2    thanh    dẫn    hướng.    

+    Lưng    lưỡi    cưa    có    chạm    bánh    đà    (?)  

 +    Bạc    đạn    bánh    đà    sống    có    lắc    (?)    

+    Bộ    bạc    đạn    dẫn    hướng    lưỡi    cưa    

+    Bộ    hợp    kim    (Bạc    đạn)    đỡ    lưng    lưỡi    cưa    

+    Nước    giải    nhiệt    (Sờ    lên    phôi    cưa    có    nóng    ?)

Các Hướng dẫn kỹ thuật khác

Thực hành cưa góc 45 trái và 45 phải
MÁY CƯA BEKA-MAK Model BMSY 230 DGH

LƯỠI CƯA VÒNG HỢP KIM CHUYÊN DỦNG GIA CÔNG GỖ CÁC LOẠI 
TỪ BẢN 6mm ĐẾN BẢN 80mm.
HỢP KIM - STELLITE VÀ M51.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CƯA VÒNG GEORGE - TAIWAN
MODEL CY-300

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CƯA VÒNG BEKA-MAK
MODEL BMSY 230 DGH

KIẾN THỨC PHỔ THÔNG CHO CÔNG NHÂN 
LÀM VIỆC TRÊN MÁY CƯA VÒNG GIA CÔNG KIM LOẠI

CÁCH XẾP 1 LƯỠI CƯA

SIMONDS VÀ WESPA

CHẠY RÀ LƯỠI CƯA MỚI : Rất quan trọng vì gia tăng tuổi thọ lưỡi cưa.
Break-in a new Simonds and Wespa blade