Hoạt động

1832 - 2020

SIMONDS

188 NĂM PHÁT TRIỂN LƯỠI CƯA VÒNG HỢP KIM

CHUYỂN GIAO MÁY CƯA VÒNG KIM LOẠI CÁC LOẠI ĐẾN KHÁCH HÀNG KHẮP CÁC MIỀN ĐẤT NƯỚC.
BEKAMAK 230 DGH
CHYUN YOW CY 300
CHYUN YOW CY 350
CHYUN YOW CY 355
 

 

Huy Nguyen Pte. tham gia vui Trung thu cùng đồng bào dân tộc tại Păng Tiêng, Xã lát, Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Những chặng đường kỷ niệm năm 2018 - 2019.
Chúng ta đã đi và đã tới.
Huy Nguyen team !