CHẠY RÀ LƯỠI CƯA VÒNG HỢP KIM MỚI.

12/10/2019, 11:10 AM

CHẠY RÀ LƯỠI CƯA MỚI (Break In the Simonds and Wespa blade)
Chạy rà lưỡi cưa mới : rất quan trọng vì sẽ gia tăng tuổi thọ lưỡi cưa Simonds and Wespa blade
Như chúng ta sử dụng 1 con dao, bút chì hay bất cứ vật dụng nào, ngay khi mới mài xong đếu cần động tác chạy rà hay làm thuần lại đầu nhọn, mắt cắt tiếp xúc.

Cách cài đặt chế độ chạy rà lưỡi cưa mới Simonds and Wespa blade như sau :
- Giảm 1/3 tốc độ chạy (Speed) của lưỡi cưa,
- Giảm 25% tốc độ xuống (Feed) của lưỡi cưa.
- Cho máy chạy và cắt vào phôi 1 khoảng thời gian ngắn khoảng 2-5 phút.

- Ngừng máy, tăng độ căng thêm 10%,

- Sau đó cài đặt lại tốc độ lưỡi cưa Simonds and Wespa blade chạy (Speed = m/phút) và tốc độ xuống (Feed =1 đến 10) của lưỡi cưa theo chế độ cắt thích hợp với phôi.
Bắt đầu cắt chính thức. Lưỡi cưa Simonds and Wespa blade sẽ bền hơn.
Chúc các bạn thành công.

Các Hướng dẫn kỹ thuật khác

Thực hành cưa góc 45 trái và 45 phải
MÁY CƯA BEKA-MAK Model BMSY 230 DGH

LƯỠI CƯA VÒNG HỢP KIM CHUYÊN DỦNG GIA CÔNG GỖ CÁC LOẠI 
TỪ BẢN 6mm ĐẾN BẢN 80mm.
HỢP KIM - STELLITE VÀ M51.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CƯA VÒNG GEORGE - TAIWAN
MODEL CY-300

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CƯA VÒNG BEKA-MAK
MODEL BMSY 230 DGH

KIẾN THỨC PHỔ THÔNG CHO CÔNG NHÂN 
LÀM VIỆC TRÊN MÁY CƯA VÒNG GIA CÔNG KIM LOẠI

CÁCH XẾP 1 LƯỠI CƯA

SIMONDS VÀ WESPA