: "WESPA"

Thực hành cưa góc 45 trái và 45 phải
MÁY CƯA BEKA-MAK Model BMSY 230 DGH

CHẠY RÀ LƯỠI CƯA MỚI : Rất quan trọng vì gia tăng tuổi thọ lưỡi cưa.
Break-in a new Simonds and Wespa blade