Hoạt động

COMPANY TRIP - TAIWAN 2019

LƯỠI CƯA VÒNG WESPA VÀ MÁY CƯA VÒNG KIM LOẠI BEKA-MAK 
TẠI TRIỂN LÃM METALEX 2019 - BANGKOK - THAILAND.

Những chuyến hàng về rồi đi đến mọi miền đất nước.
Vì sao khách hàng ưa dùng máy cưa vòng Beka-Mak ?

1832 - 2020

SIMONDS

188 NĂM PHÁT TRIỂN LƯỠI CƯA VÒNG HỢP KIM