Hoạt động

 
EMO - HANNOVER 2019
SIMONDS STRONG !
WESPA - BE A PART OF THE SAWING EVOLUTION

Triển lãm lần thứ 7, nơi trưng bày toàn diện về lĩnh vực máy cưa, dịch vụ và kỹ thuật máy cưa, thiết bị máy cưa, cũng như thiết bị và giải pháp quản lý, sẽ được tổ chức từ ngày 07-07-2019 Tại SECC - Trung tâm Triễn lãm Quốc tế Sài gòn - Quận 7 - TP. HCM