Hoạt động

Huy Nguyen Pte. tham gia vui Trung thu cùng đồng bào dân tộc tại Păng Tiêng, Xã lát, Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Những chặng đường kỷ niệm năm 2018 - 2019.
Chúng ta đã đi và đã tới.
Huy Nguyen team !

HUY NGUYEN TEAM AT WESPA METALLSAGENFABRIK - GERMAN

09-2019