Hoạt động

LƯỠI CƯA VÒNG WESPA VÀ MÁY CƯA VÒNG KIM LOẠI BEKA-MAK 
TẠI TRIỂN LÃM METALEX 2019 - BANGKOK - THAILAND.

Những chuyến hàng về rồi đi đến mọi miền đất nước.
Vì sao khách hàng ưa dùng máy cưa vòng Beka-Mak ?

1832 - 2020

SIMONDS

188 NĂM PHÁT TRIỂN LƯỠI CƯA VÒNG HỢP KIM

CHUYỂN GIAO MÁY CƯA VÒNG KIM LOẠI CÁC LOẠI ĐẾN KHÁCH HÀNG KHẮP CÁC MIỀN ĐẤT NƯỚC.
BEKAMAK 230 DGH
CHYUN YOW CY 300
CHYUN YOW CY 350
CHYUN YOW CY 355