Hoạt động

Những chặng đường kỷ niệm năm 2018 - 2019.
Chúng ta đã đi và đã tới.
Huy Nguyen team !

HUY NGUYEN TEAM AT WESPA METALLSAGENFABRIK - GERMAN

09-2019

 
EMO - HANNOVER 2019
SIMONDS STRONG !
WESPA - BE A PART OF THE SAWING EVOLUTION