Hoạt động

 

TIÊU CHUẨN QA-QC

CỦA LƯỠI CƯA VÒNG

 

 

 

COMPANY TRIP - TAIWAN 2019

LƯỠI CƯA VÒNG WESPA VÀ MÁY CƯA VÒNG KIM LOẠI BEKA-MAK 
TẠI TRIỂN LÃM METALEX 2019 - BANGKOK - THAILAND.

Những chuyến hàng về rồi đi đến mọi miền đất nước.
Vì sao khách hàng ưa dùng máy cưa vòng Beka-Mak ?